היום בצענו העברת בעלות והצעירה - שלי היא.

זהו.

סמי גם הרעיף עלי חלקי חילוף מלוא הטנא - גומיות ברקס, הילוכים לגיר, צופרים ומה לא ...