ביום ראשון הצעירה שבה הביתה.

זהו.

אין מה להוסיף.

 ואני?

עדין מהרהר בזקנה שלי.