עמילי מכס, לשחרור משלוח מחוץ-לארץ.

עידן: 053-728-8180

אפרים: 054-236-0502, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.