שאלה: שכפול מפתח עבור הדה-שבו, אין כבר בנמצא מפתחות גלם מקוריים - היכן?

תשובה: רואר-מנעולים מרעננה (ראו www.roer.co.il) מחזיקים גלמים מתאימים לדה-שבו ורכבי אספנות אחרים.

[תשובה: רביב חייק, פייסבוק]