חיזוק ריפוד הכסאות.

לשים בטנה, על המתכת של הגומיות וכדי להחזיק את הספוג שלא ימעך במרווחים.

2cv seat cover

2cv seat cover