לפעמים לא צריך הרבה.

רק למלא את בקשת הילדה הג'ינגי'ת לאסוף אותה מבית-הספר של שישי בצהריים עם הדה-שבו הצעירה. לראות אותה מחייכת ונרגשת, מביטה החוצה מהחלון ומנפנפת לשלום לחברות ובני הכיתה - כולה מלאה גאווה: "זו הדה-שבו של אבא שלי!".

דה-שבו

לפעמים באמת לא צריך הרבה, רק שמש אביבית שזורקת קרני שמש רכות על הדה-שבו הצעירה שלי.

2cv